Wat is ISO 9001

 

ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met kwaliteitsmanagementvereisten en daarom een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Kwaliteitsmanagement wordt weerspiegeld in alle delen van het proces in onze organisatie die uw product of dienst levert. Met ISO 9001 kwaliteitsmanagement zorgen we voor continue kwaliteitsverbetering zodat we beter kunnen voldoen aan de wensen van onze klanten.

Wat is ISO 14001

 

Onze ISO 14001-certificeringen voor milieumanagementsystemen worden internationaal erkend en zijn wereldwijd geldig. Ze helpen u maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Veel ondernemingen gaan er inmiddels vanuit dat hun doorlopende milieu-inspanningen en documentatie vanzelf beter worden.

 

ISO 14001 legt de zwakke plekken van uw milieumanagementsysteem bloot en legt de basis voor een continu en verifieerbaar verbeterproces. Milieurisico’s worden beperkt en middelen gespaard en dat draagt duurzaam bij aan uw milieu-inspanningen. Met alleen moderne technologie kan er geen actief en adequaat milieubeschermingsbeleid gewaarborgd worden. Het vergt namelijk ook een effectief milieumanagementsysteem. Bij toenemende concurrentie worden certificeringen steeds belangrijker voor succes.