Verstuur offerteaanvraag ()

Het nieuwe Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs)

De Nederlandse regelgeving op het gebied van stralingsbescherming is in belangrijke mate vervangen. Net als het Besluit stralingsbescherming (Bs) richt het nieuwe Bbs zich op de bescherming van iedereen die te maken heeft met risico’s van ioniserende straling: werknemers, patiënten, bevolking en milieu. Alle 28 lidstaten van de Europese Unie moeten de nieuwe richtlijn vanaf 6 februari 2018 invoeren.

Welke veranderingen voor u?

Het onderscheid tussen meldingsplicht en vergunningplichtige toepassingen wordt niet meer op basis van maximale hoogspanning (kV) maar op basis van handeling gemaakt. De melding komt te vervallen en de vergunning blijft. De melding wordt vervangen door een registratie. De registratie kan gezien worden als een ‘standaard-vergunning’, waarvoor de betreffende voorschriften in de regelgeving zijn opgenomen.
Deze verandering is vooral van belang voor organisaties die een meldingsplichtig toestel gebruiken. Handelingen met een dentaal toestel of toestel met verticale stralenbundel zijn voor veterinaire diagnostiek registratieplichtig en vereisen geen vergunning. Indien u beide toestellen in de praktijk gebruikt, dan geldt voor de combinatie de vergunningsplicht. Voor een beperkt aantal situaties geldt een overgangstermijn van twee jaar. Binnen deze termijn moet u de meldingsplichtige handeling van het Bs omzetten in een registratie danwel vergunning op basis van het nieuwe Bbs. In de tussentijd heeft u een tijdelijke registratie of een tijdelijke vergunning.

Nieuwe namen stralingsdeskundigen

Binnen de organisatie wordt minimaal één medewerker aangewezen als verantwoordelijk stralingsdeskundige voor de dagelijkse praktijk. Vrijwel altijd is dit een dierenarts met een niveau 5 deskundigheid. De benaming van deze medewerker is gewijzigd van toezichthoudend stralingsdeskundige naar toezichthoudend medewerker stralingsbescherming. De (extern ingehuurde) niveau 3 deskundige (coördinerend stralingsdeskundige, CDS) heet nu stralingsbeschermingsdeskundige.
Voor meer informatie met betrekking tot de nieuwe wetgeving verwijzen wij u naar de factsheet van de ANVS: https://www.autoriteitnvs.nl/onderwerpen/besluit-Radiation Protection/.

Wij kunnen u helpen bij:

  • de jaarlijkse verplicht controle van uw röntgenssystemen
  • de daarbij behorende metingen van de RI&E,
  • uiteraard kunnen wij  het gehele KEW-dossier op orde laten brengen


Zelf geen gedoe, wij ontzorgen u graag!
Interesse? mail dan: reception@heskampen.eu of bel 038-3325278

Search machine for spare parts

Looking for a specific part? Here a simple guide to finding your part of need. 

The system filters on two things: Description and part numbers(P/N).

“‘Example“‘ you’re looking for a (Brand) (Type). 
So you seach on P/N: 5221591 or Description: PCB HT174